لودر سایت
تصویر آهنگ

It’s Time to Change

توسط - 5grs Band

Music : 5grs Lyrics : Sanam5049 Guitars : Pooyan Madadi Drums : Yashar Mojtahedazdeh Vocal : Schtizer Bass : Ardavan Anzabipour   Guest Musician Guitars Recorded at Theme Studio by Ali Esfahani Bass Recorded at Hiwak Studio by Ardavan Anzabipour Drums Recorded at Hour Ava Studio by ali faraz Vocals Recorded at Hour Ava Studio by Shayan Shahrokhi Mix & Master : Ali esfahani – Theme Studio Cover Art : Abolfazl Poursharif Manager : Amir Kharrazi Media Manager : Iman Hozhabr Labael : Metal East Records Produced by Pooyan Madadi & Yashar Mojtahedzadeh

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *