لودر سایت
تصویر آهنگ

Buzz : TV Show

توسط - Coded Nature

-Music and lyrics written and performed by Emad Ghashami -Video by Emad Ghashami -Animation Of “Antenna Head” by Ahmad Sharbati -Mixed and mastered by Emad Ghashami Studio coded 2021

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *