لودر سایت
تصویر آهنگ
تنهایی

توسط - سینا وزیری

ملودی، لیریکس، گیتار:سینا وزیری تنظیم، میکس ، مستر:اویس ساداتی ویدیو:سینا وزیری، سامان صالحی لیبل:ترانه رکوردز

بیشتر