لودر سایت
Cats Season Band

Cats Season یک گروه هوی متال در تهران، ایران است. صدای آنها خشم Deathcore را با لبه یکپارچه نو متال ترکیب می کند. گروه عمدتاً متشکل از مصطفی (مسی) گودرزی خواننده، متین آزادی بیس، ماهان مرحمتی گیتار ریتم و مسعود فرجی گیتار لید است ,  تا آهنگ های خود را زنده کنند. اگرچه آنها چند سالی است که در صحنه زیرزمینی فعالند، اما بالاخره در فضای باز هستند و آماده اند تا با ریف های عظیم خود جهان را تکان دهند. Cats Season is a heavy metal band based in Tehran, Iran. Their sound combines the fury of Deathcore with the monolithic edge of nu-metal. The group mainly consists of Mostafa (Mossi) Goudarzi on vocals, Matin Azadi on bass, Mahan Marhemati on rhythm guitars and Masoud Faraji on lead guitars; in order to bring their songs to life. Although they have been active in the underground scene for quite a few years now, they are finally out in the open, and ready to rock the world with their massive riffs.

More